Oznaka: #erasmusPlus

U Dubrovniku održan završni sastanak EU Erasmus+ projekta „Ragbi for children“

Projekt “Ragbi za djecu” dvogodišnji je projekt pod pokroviteljstvom Europske unije koji je okupio pet klubova iz tri zemlje Europske unije; Ragbi klub Dragon Brno, Ragbi klub Ljubljana, Ragbi klub Zagreb, Superkid Zagreb i Ragbi klub Dubrovnik koji je nositelj i najmlađi klub među partnerima. Tijekom protekle dvije godine projekta održani su Mobility visit sastanci u Zagrebu, Ljubljani i Brnu, tijekom kojih su partneri predstavili svoje klubove i aktivnosti koje provode. Susreti su poslužili i za razmjenu iskustava u treninzima ragbija za djecu. Cilj je poboljšati vidljivost ragbija kao sporta, istaknuti njegove vrijednosti i potaknuti što više djece da se priključe treninzima i ostanu aktivni u ovom sportu.

Susret u Dubrovniku bio je kruna dvogodišnje suradnje klubova. Na trodnevno druženje došlo je više od šezdeset djece u pratnji trenera. Prva dva dana susreta održani su zajednički treninzi na stadionu Lapad, nakon čega je uslijedio sastanak Mobility visit. Ragbi klub Dubrovnik svojim je partnerima predstavio povijest i organizaciju kluba, dobne skupine i modele treninga te izazove s kojima se susreću u svom radu. Izrađenom SWOT analizom kluba, utvrđeno je da je klub u kratkom vremenu napravio puno, ali i da se nalazi pred velikim izazovima, kao što je nedostatak vlastitog igrališta i popratnih sadržaja. Trećeg dana susreta organiziran je turnir u ragbiju za kategoriju U-14. Turnir je publici pružio više od tri sata mečeva i sjajne igre. Nakon turnira uslijedila je dodjela nagrada za sudjelovanje i druženje uz ručak. U slobodnom dijelu programa gostujući klubovi uživali su u upoznavanju grada i njegovih znamenitosti, dok su djeca najviše uživala u kupanju i ljetnim radostima.

Nakon sastanka zaključeno je da ovakvi projekti i susreti daju puno klubovima, kako za klupske djelatnike i trenere, tako i za djecu koja ovakvim susretima jačaju međusobne odnose u svojim klubovima i razvijaju prijateljstva s vršnjacima iz drugim klubovima. Klubovi su izrazili nadu da će kroz nove projekte ojačati umrežavanje i nastaviti razvoj ragbija.

___

The “Rugby for children” project is a two-year project sponsored by the European Union that brought together five clubs from three European Union countries; Rugby Club Dragon Brno, Rugby Club Ljubljana, Rugby Club Zagreb, Superkid Zagreb and Rugby Club Dubrovnik, which is the holder and the youngest club among the partners. During the past two years of the project, Mobility visit meetings were held in Zagreb, Ljubljana and Brno, during which the partners presented their clubs and the activities they carry out. The meetings also served to exchange experiences in rugby training for children. The goal is to improve the visibility of rugby as a sport, highlight its values and encourage more children to join training and stay active in this sport.

The meeting in Dubrovnik was the crown of two years of cooperation between the clubs. More than sixty children came to the three-day meeting accompanied by coaches. On the first two days of the meeting, joint training sessions were held at the Lapad Stadium, followed by a Mobility visit meeting. Dubrovnik Rugby Club presented its partners with the history and organization of the club, age groups and training models, and the challenges they face in their work. After making a SWOT analysis of the club, it was determined that the club has done a lot in a short time, but also that it faces major challenges, such as the lack of its own playground and accompanying facilities. On the third day of the meeting, a rugby tournament was organized for the U-14 category. The tournament provided the audience with more than three hours of inter-zone matches and great games. The tournament was followed by the awarding of prizes for participation and socializing over lunch. In the free part of the program, the visiting clubs enjoyed getting to know the city and its sights, while the children enjoyed swimming and summer joys the most.

After the meeting, it was concluded that such projects and meetings provide a lot to the clubs, both for the club staff and coaches, and for the children who, through such meetings, strengthen mutual relations in their clubs and develop friendships with their peers from other clubs. The clubs expressed their hope that through new projects they will strengthen networking and continue the development of rugby.

Mobility visit i završni događaj u Dubrovniku

Peti Mobility visit projekta Ragbi za djecu održat će se od 23. do 26. lipnja.
Domaćin ovog Mobility posjeta i susreta partnera projekta je Ragbi klub Dubrovnik. Tijekom četverodnevnog susreta u Dubrovniku održat će se završna priredba projekta u kojoj će sudjelovati oko 100 djece iz partnerskih klubova. Za kraj ovog susreta planiran je turnir u ragbiju.
Projektnim partnerima predstavit će se djelatnici RC Dubrovnik, posjetit će treninge RC Dubrovnik, a domaćini će pokazati kako RC Dubrovnik trenira ragbi za djecu. Projektni partneri održat će i radni sastanak na kojem će razmijeniti ideje i promišljanja, kao i napraviti SWOT analizu RC Zagreb.

Radujemo se što vas možemo vidjeti u Dubrovniku!

___

The fifth Mobility visit of the Rugby for Children project will be held from June 23 to 26.
The host of this Mobility visit and meeting of project partners is Rugby Club Dubrovnik. During the four-day meeting in Dubrovnik, the final event of the project will be held in which about 100 children from partner Clubs will participate. A rugby tournament is planned for the end of this meeting.

Project partners will be introduced RC Dubrovnik staff, they will visit RC Dubrovnik training facilities and hosts will showcase how RC Dubrovnik trains rugby for children. Project partners will also have a working meeting to exchange ideas and reflections, as well as to perform a SWOT analysis of RC Zagreb.

We are looking forward to seeing everyone you in Dubrovnik!

Ragbi klub Ljubljana ugostio je partnere „Rugby for children“ projekta na četvrtom Mobility visit sastanku

U sklopu „Rugby for children” projekta održao se posljednji, četvrti Mobility visit sastanak. Projektne partnere je 22. i 23.04.- og ugostio Ragbi klub Ljubljana. Na sastanku su sudjelovali svi predstavnici klubova partnera; Ragbi klub Dragon Brno, Ragbi klub Zagreb, Ragbi klub Dubrovnik i Superkid Zagreb.

Prvog dana susreta domaćini su goste proveli prekrasnom Ljubljanom, gdje su uz šetnju mogli razgledati znamenitosti. Druženje se nastavilo uz zajedničku večeru i razmjenu ideja uz koje bi klubovi mogli unaprijediti svoj položaj.

Sljedećeg dana susreta domaćini Robert Puconja i Damjan Volavšek sastanak su započeli s predstavljanjem povijesti ragbija u Sloveniji. Ragbi klub Ljubljana ima dugu tradiciju, osnovan je 1962. i u svojoj povijesti je ostvario dosta dobrih rezultata na natjecanjima u regiji. Partnerima je predstavljena organizacija kluba, treneri i struktura natjecatelja. Sastanak se nastavio obilaskom terena i klupskih sadržaja, koji su zaista fantastični. Klub raspolaže; svlačionicama, teretanom, sobom za sastanke i klupskim prostorom za druženje. Kroz Swot analizu koja je usljedila partneri su zaključili da su jake strane kluba veliki entuzijazam i angažman bivših igrača i volontera, izgrađena mreža suradnje i sudjelovanja u natjecanjima s klubovima iz susjednih zemalja, dobri klupski sadržaji i duga tradicija koju klub njeguje. Klub je u svojim planovima za budućnost istaknuo razvoj ragbija za djecu i privlačenje što većeg broja djece u ragbi. Partneri su se složili da je to jedan od najvažnijih ciljeva svim klubovima.

Domaćini su nakon sastanka organizirali ručak i druženje koje je potrajalo cijelo popodne. Partneri su zaključili da su ovakva druženja i razmjene iskustava višestruko korisne za svih i da ih treba češće organizirati.

______

The last, fourth Mobility visit meeting was held in Ljubljana, as part of the “Rugby for children” project. The project”s partners were hosted by the Ljubljana Rugby Club on April 22 and 23. The meeting was attended by all representatives of partner clubs; Rugby club Dragon Brno, Rugby club Zagreb, Rugby club Dubrovnik and Superkid Zagreb.

 

On the first day of the meeting, the hosts took the guests through beautiful Ljubljana, where they could walk around the sights. Socializing continued with a joint dinner and exchange of ideas for improvement of the clubs.

 

The next day, the hosts Robert Puconja and Damjan Volavšek started the meeting by presenting the history of rugby in Slovenia. Rugby Club Ljubljana has a long tradition. It was founded in 1962 and in its history has achieved many good results in competitions in the region. The partners were introduced to the organization of the club, coaches and the structure of the competitors. The meeting continued with a tour of the main pitch and club facilities, which are truly fantastic. The club has; locker rooms, a gym, a meeting room and a club space for socializing. Through the Swot analysis that followed, the partners concluded that the club’s strengths are great enthusiasm and engagement of former players and volunteers, built a network of cooperation and participation in competitions with clubs from neighboring countries, good club facilities and a long tradition nurtured by the club. In its plans for the future the club emphasized the development of rugby for children and the attraction of as many children in rugby as possible. The partners agreed those are the most important goals of all clubs.

 

 

 

 

 

 

 

Mobility visit posjet RC Ljubljani

Četvrti Mobility visit projekta Ragbi za djecu održat će se od 22. do 23. travnja.
Domaćin ovog posjeta mobilnosti i susreta partnera projekta je Ragbi klub Ljubljana.

Ovom prilikom domaćini će svojim partnerima predstaviti klub, povijest i organizaciju kluba, kao i načine na koje provode ragbi treninge za djecu. Također, na sastanku Mobility visita napravit će se SWOT analiza Kluba.

Radujemo se ponovnom susretu!

___

The fourth mobility visit of the Rugby for Children project will be held from April 22 to 23.
The host of this mobility visit and meeting of project partners is Rugby Club Ljubljana.

On this occassion, the hosts will present to their partners the Club, history and organization of the Club, as well as the ways in which they conduct rugby training for children. Also, at the Mobility visit meeting, a SWOT analysis of the Club will be made.

We look forward to meeting you again!

Održan treći Mobility visit susret u Brnu, dio EU Erasmus + projekta „Rugby for children“

Ragbi klub Dragon Brno bio je domaćin projektnim partnerima iz Ragbi kluba Dubrovnik, Ragbi kluba Zagreb, Superkida i Ragbi kluba Ljubljana. Nositelj ovog projekta je Ragbi klub Dubrovnik, koji je na projektu okupio ragbi prijatelje iz tri različite države da bi razmjenili znanja i iskustva u razvoju ragbija za djecu. Treći Mobility visit sastanak dio je projektnih aktivnosti kroz koje partneri upoznaju kapacitete i način rada drugih klubova.

Projektni sastanak je počeo u prostorima Ragbi kluba Brno gdje je sportska direktorica i glavna trenerica kluba Linda Vratnickova poželjela dobrodošlicu projektnim partnerima. Linda je prisutne provela kroz prostorije kluba koje su predviđene za sastanke i druženje gdje se sastanak i nastavio. Domaćini su goste prvo upoznali s povješću ragbija u Brnu i u Republici Češkoj. Nakon uvoda Linda je predstavila klub; njegovu organizaciju, strukturu, članstvo, trenere i modele rada. Također je iznjela planove za budućnost kluba. Posjeta se nastavila obilaskom klupskih sadržaja koji uključuju: šest svlačionica, teretanu, sobu za trenere, , klupski pub, glavno igralište i popratne sadržaje. Razgovor se nastavio sa razmjenom ideja kako što više djece privući u ragbi i motivirati ih da u ragbiju ostanu do seniorske dobi. Kroz usporedbu klubova i njihovih mogućnosti, zaključeno je da je Ragbi klub Brno na vrlo visokom nivou profesionalnog razvoja. Sadržaji, igralište i uvjeti za treniranje su izvrsni. Na kraju sastanka klubovi su napravili Swot analizu domaćina da bi usporedili njegove jake i slabe strane. 

Nakon formalnog dijela druženje se nastavilo uz brzi ručak prije utakmice Ragbi kluba Dragon Brno vs Praga Praha. Iako su domaćini izgubili prisutni su mogli uživati u zaista izvrsnoj utakmici. Druženje se nastavilo i u večernjim satima na Godišnjem plesnom balu Ragbi kluba Brno kojem su prisustvovali svi projektni partneri. Bila je to prilika za upoznati sportske legende iz Republike Češke, bivše i sadašnje igrače te trenere i osoblje kluba.

Iz Ragbi kluba Dubrovnik izrazili su zadovoljstvo s još jednim konstruktivnim sastankom i razmjenom iskustava. Od Ragbi kluba Brno koji je najstariji i najveći klub među partnerima svakako se može puno naučiti.

___

Rugby club Dragon Brno hosted project partners from Rugby Club Dubrovnik, Rugby Club Zagreb, Superkid and Rugby Club Ljubljana. The holder of this project is the Rugby Club Dubrovnik, which gathered rugby friends from three different countries to exchange knowledge and experiences in the development of rugby for children. The third Mobility visit meeting is part of the project activities through which the partners get to know the capacities and the way of work of other clubs.

The project meeting started in the premises of Rugby Club Brno, where the sports director and head coach of the club Linda Vratnickova welcomed the project partners. Linda took the attendees through the club premises, which are intended for meetings and socializing, where the meeting continued. The hosts first introduced the guests to the history of rugby in Brno and the Czech Republic. After the introduction Linda introduced the club; its organization, structure, membership, coaches and work models. She also outlined plans for the club’s future. The visit continued with a tour of the club facilities which include: six locker rooms, a gym, a coaching room, a clubs pub, the main pitch and additional features. The conversation continued with the exchange of ideas on how to attract as many children as possible to rugby and motivate them to stay in rugby until senior age. Through a comparison of clubs and their capabilities, it was concluded that Rugby Club Brno is at a very high level of professional development. The facilities, playground and training conditions are excellent. At the end of the meeting the clubs did a Swot analysis of the host to compare his strengths and weaknesses. After the formal part, the socializing continued with a quick lunch before the match of the Dragon Brno Rugby Club vs Praga Praha. Although the hosts lost, those present were able to enjoy a really great match. The gathering continued in the evening at the Dragon Brno Rugby Clubs annual dance ball, which was attended by all project partners. It was an opportunity to meet sports legends from the Czech Republic, former and current players and coaches and staff of the club.

The Rugby Club Dubrovnik expressed their satisfaction with another constructive meeting and exchange of experiences. Much can certainly be learned from Rugby Club Brno, which is the oldest and largest club among partners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobility visit posjet RC Dragon Brno

Treći susret Mobility visit projekta Ragbi za djecu održat će se od 1. do 4. travnja.
Domaćin mobility visit i susreta partnera u projektu je Rugby Club Dragon Brno.

Partneri u projektu upoznat će djelatnike RC Dragon Brno, obići klupske prostorije a domaćini će pokazati i kako vode treninge za djecu. Projektni partneri održat će i radni sastanak za razmjenu ideja i osvrt, kao i za provedbu SWOT analize RC Dragon Brno.

Rugby club Dragon Brno je najstariji i najiskusniji klub među partnerima pa vjerujemo da će taj susret biti jako poučno iskustvo.

Radujemo se susresti vas sve u Brnu!

 

 

The third mobility visit of the Rugby for Children project will be held from April 01 to 03.
The host of this mobility visit and meeting of project partners is Rugby Club Dragon Brno.

Project partners will be introduced RC Dragon Brno staff, they will visit Clubs facilities and hosts will showcase how RC Dragon Brno trains rugby for children. Project partners will also have a working meeting to exchange ideas and reflections, as well as to perform a SWOT analysis of RC Dragon Brno.

Rugby club Dragon Brno is the oldest and most experienced club among its partners, so we belive that this will be a great learning opportunity for all of us.

We are looking forward to seeing everyone in Brno!

Održan drugi mobility visit projekta “Ragbi za djecu”

Prošli vikend, od 19. do 21. studenog u Zagrebu se održao drugi po redu mobility visit EU projekta „Ragbi za djecu“. Projekt je to na kojem je Ragbi klub Dubrovnik glavni partner, a projektni partneri su Ragbi klub Zagreb, Ragbi klub Ljubljana, Ragbi klub Dragon Brno i DSR Super Kid Zagreb.

Domaćin ovog mobility visita bio je RK Zagreb, te im se ovim putem iskreno zahvaljujemo na sjajnom domaćinstvu. Članovi Ragbi kluba Zagreb dočekali su projektne partnere na klupskom igralištu u Rudešu koje se pripremalo utakmicu između RK Zagreb i RK Mladost, tako da je čitav obilazak bio obilježen i stvarnim praktičnim primjerom organizacije utakmice. Sastanak je započeo razgledavanjem klupskih prostorija i terena te pojašnjenjem i prikazom kako se određeni djelovi prostora koriste za ragbi za djecu. S obzirom da klub njeguje dugu tradiciju u igranju ragbija, klub raspolaže sa muškom i ženskom svlačionicom, sanitarnim čvorovima, teretanom, klupskim prostorom sa kuhinjom i prostorom za druženje i vanjskim kaminom. Sve navedeno pruža klubu mogućnost adekvatnih treninga, što naravno uključuje i treninge za djecu, ali i uključivanja šire zajednice kroz različite aktivnosti.

U nastavku programa je održan radni sastanak na kojem je Marko Krpan iz RK Zagreb upoznao projektne partnere s detaljima o strukturi kluba, organizaciji, načinima financiranja, treninzima te problemima s kojima se klub susreće. Tijekom više od dva sata sastanka partneri su razmjenjivali iskustva i poteškoće s kojima se susreću u radu, što je ovaj sastanak učinilo vrlo produktivnim. Zajedničkim snagama izrađena je SWOT analiza RK Zagreb, a partneri su analizirali i načine kako poboljšati postojeće stanje te povećati dugoročnu održivost klubova. Razmotrene su i opcije za buduće suradnje između klubova da bi se povećale mogućnosti; edukacije, mobilnosti i pružanja novih prilika igračima u razvoju da ih se motivira da ostanu u ragbiju, bilo kao igrači ili kao dio organizacije i logistike kluba. RK Zagreb se u većem dijelu oslanja na volonterski rad i čvrstu bazu zajednice. Zaključeno je da je za daljnji razvoj kluba i ragbija u Hrvatskoj općenito neophodna veća podrška medija i bolje praćenje ovog sporta te veći angažman krovnog saveza i podrška tijela vlasti.

Nakon sastanka domaćini su prisutnima priredili zajednički ručak uz druženje i prisustvovanje utakmici RK Zagreb-RK Mladost.

 

THE SECOND MOBILITY VISIT OF „RUGBY FOR CHILDREN“ PROJECT

Last weekend, from November 19 to 21, the second mobility visit of the EU project “Rugby for Children” took place in Zagreb. It is a project in which Rugby Football Club Dubrovnik is the main partner, and the project partners are Rugby Club Zagreb, Rugby Club Ljubljana, Rugby Club Dragon Brno and DSR Super Kid Zagreb.

The host of this mobility visit was RK Zagreb, and we sincerely thank them for their wonderful hospitality. Members of the RK Zagreb welcomed the project partners at the club stadium in Rudeš, while they were preparing the match between RK Zagreb and RK Mladost, so that the whole tour was marked by a real practical example of organizing the match. The meeting began with a tour of the club premises and the field, with an explanation and presentation of how certain parts of the space are used for rugby for children. Since the club nurtures a long tradition in playing rugby, the club has a men’s and women’s locker room, toilets, gym, club space with kitchen and space for socializing and an outdoor fireplace. All of the above provides the club with the possibility of adequate training, which of course includes training for children, but also the involvement of the wider community through various activities.

The mobility visit program continued with a working meeting, where Marko Krpan from RK Zagreb introduced the project partners with details about the structure of the club, organization, methods of financing, training and problems that the club faces. During more than two hours of the meeting, the partners exchanged experiences and difficulties they encounter in their work, which made this meeting very productive. A SWOT analysis of RK Zagreb was made with joint efforts, and the partners also analyzed ways to improve the existing situation and increase the long-term sustainability of clubs. Options for future collaborations between clubs were also considered to increase opportunities; education, mobility and providing new opportunities for developing players to motivate them to stay in rugby, either as players or as part of the club’s organization and logistics. RK Zagreb relies for the most part on volunteer work and a solid community base. The conclusion of the meeting was that the further development of the club and rugby in Croatia in general requires greater media support and better coverage of this sport, as well as greater involvement of the main association and the support of the authorities.

After the meeting, the hosts prepared a joint lunch where partners socialized. The successful and productive day was concluded by attending the rugby match between RK Zagreb and RK Mladost.

 

 

 

Mobility visit to RK Zagreb

The second mobility visit of the Rugby for Children project will be held from November 19 to 21.
The host of this mobility visit and meeting of project partners is Rugby Club Zagreb.

Project partners will be introduced RK Zagreb staff, they will visit RK Zagreb training facilities and hosts will showcase how RK Zagreb trains rugby for children. Project partners will also have a working meeting to exchange ideas and reflections, as well as to perform a SWOT analysis of RK Zagreb.

We are looking forward to seeing everyone in Zagreb!

Sastankom u Zagrebu započeo projekt “Ragbi za djecu”

Projekt je to na kojem je Ragbi klub Dubrovnik glavni partner, a sam projekt najavljen je na online press konferenciji u studenome prošle godine u Dubrovniku. Projekt je financiran od Europske unije pod Erasmus+ sportskim programom u vrijednosti 60 tisuća eura i kao takav ima stopostotno finaciranje od strane EU. Ragbi klub Dubrovnik jedan je od rijetkih sportskih kolektiva koji se može pohvaliti sredstvima iz Europske unije što je od iznimne važnosti u ovom vremenu, pogotovo za klub koji djeluje zadnjih pet godina.

Partneri na ovom projektu su Rugby klub Ljubljana iz Slovenije, Rugby klub Dragon Brno iz Češke, Ragbi klub Zagreb i DSR SuperKid te su ovom prilikom u Zagrebu, na radnom dijelu posjeta, raspravljali o nadolazećim projektnim aktivnostima, izazovima koje je uzrokovala pandemija COVID-19, te primjerima dobre prakse i važnosti umrežavanja i dijeljenja iskustava za rad svakog pojedinog kluba. Upravo su primjeri dobre prakse, uz veliki završni event za djecu u Dubrovniku, fokus ovog EU projekta. Naime, svaki partner će tokom trajanja projekta izdvojiti najmanje 3 primjera dobre prakse koji će kasnije biti prikupljeni u jedinstveni dokument koji će trajno ostati kao jedan od mjerljivih rezultata spomenutog programa.

U sklopu sastanka, svoju prezentacija o radu i djelovanju udruge DSR održali su Mario Škegro i Filip Matković a nakon izdvojenih primjera dobre prakse, napravljena je i SWOT analiza programa DSR Superkid gdje su svi partneri, iz različitih kutova gledišta, različitih sredina i načina rada, dali svoje viđenje što partnerima čiji su programi evaluirani daje ideje za daljnji rast, razvoj kao i za nove prilike u poslovanju.

EU projekt “Ragbi za djecu” traje do konca 2022. godine a u sklopu projekta su  planirana još 3 tzv. Mobility visit-a  i to u Zagrebu, Brnu i Ljubljani te veliki završni event za djecu koji će se održati u Dubrovniku.